Satiksmes aprīkojuma izbūve

  • Ceļa zīmju uzstādīšana un nomaiņa;
  • Ceļa signālstabiņu uzstādīšana un nomaiņa;
  • Drošības barjeru uzstādīšana un nomaiņa;
  • Ceļa horizontālo apzīmējumu ieklāšana ar plastiskiem materiāliem un krāsu;
  • Ātrumvaļņu izbūve (asfaltbetona un gumijas).