Segumu remonts un uzturēšana

  • Bedrīšu remonts ar karsto safaltbetonu;
  • Bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām;
  • Plaisu aispildīšana ar bitumenu;
  • Ceļa klātnes un nomaļu profilēšana.